Lasse Evertsson

Utbildningar

Lasse är utbildad kommunikolog(se nedan), golftränare och elittränare/coach.

ERFARENHETER

Lasse har jobbat som coach inom såväl elitidrottsvärlden(25 år), som näringslivet i flera år. Inom idrotten har han coachat, bland annat orienterare, skridskoåkare, skidåkare, trial förare, ryttare, friidrottare, golfare(25 år på herrarnas europa-tour), innebandyspelare och hockeyspelare.

Inom golfen har Lasse även jobbat med golflandslagen under 10 års tid(1994-2004). De golfproffs Lasse coachat, och coachar, har vunnit 10 segrar på Europatouren sammanlagt under deras samarbete. Erfarenheten från elitidrottsvärlden är ofta exempel han använder vid sitt arbete i näringslivet.

I näringslivet coachar Lasse såväl individer som grupper. Lasse har även under 25 års tid drivit ett eget företag med flera anställda inom golfbranschen. Lasse är pappa till tre killar och husse till två hundar.

Kommunikologi

Lasse är kommunikolog, vilket är titeln han får efter att ha studerat kommunikologi. Kommunikologi är en disciplin och kan definieras på två sätt:

  1. Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.
  2. Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring- när all upplevelse och allt beteende är valt att definieras, beskrivas och förstås som kommunikation.

Bakgrund och historik

Kommunikologin vilar på bärande principer i den kommunikationstradition som b la antropologen Gregory Bateson är en del av. Han var en av initiativtagarna till Mental Research Institute som grundades i San Fransiscoområdet i mitten på1900-talet. Bateson och hans forskarkollegor på Palo Alto skolan hade som ambition att arbeta för en gemensam begreppsvärld för alla de teorier, modeller och metoder som används i social- och beteendevetenskap som t.ex. organisationsutveckling, pedagogik, ledarskap, personlig utveckling m.m. 
John Grinder och Richard Bandler studerade framgångsrika operatörer under 70-talet och modellerade dessa för att bedriva förändringsarbete. Deras studier och arbete utvecklades senare till det som idag kallas NLP. Delar av deras arbete är direkt vidarefört inom kommunikologin.  De norska pedagogerna Jorunn Sjöbakken och Truls Fleiner,  har sedan 1970 talet fortsatt utvecklingen med Batesons ambition, att göra jämförande studier på en stor mängd av de teorier, metoder, modeller, tester mm som tagits fram inom andra discipliner, vad det gäller kommunikation och förändring. De har genom sammanfattning och klassifikation av begrepp som förekommer inom olika beteendevetenskaper realiserat Batesons vision om ett gemensamt språk för all kommunikation och förändringsarbete.

Kommunikologin har alltså kommit till genom en strävan att få ett så sammanfattat och enkelt material som möjligt, som samtidigt säger väldigt mycket. Utifrån det man funnit och den sammanfattning som gjorts, har Sjöbakken och Fleiner  klassificerat kommunikation och ”förändringsnycklarna” i tre olika kategorier:

Beståndsdelar: De delar som vår kommunikation består av.

Mönster: De mönster som jag/vi/vår organisation har när vi kommunicerar

Grundsorteringar: Olika informationskällor som kan vara i balans eller obalans.

I och med att man inom kommunikologin har studerat andra discipliner kan man säga att kommunikologi är en metadisciplin.

Systemisk förståelse 

Kompetensen vilar på systemisk förståelse i kommunikation där allt hänger ihop och allt som ingår påverkar. Det innebär att förstå världen i helheter, relationer, sammanhang och mönster.

Användning

Som kommunikolog jobbar jag med förändrings- och utvecklingsarbete och har en kommunikologisk kompetens, som definieras som tvärdisciplinär metakompetens. En av mina viktigaste kompetenser som kommunikolog är att analysera och identifiera vilka nycklar som finns för framgång och vad det är som behöver justeras för att nå önskat förändring/resultat. En annan kompetens är att göra kvalificerat förändringsarbete. Detta kan gälla individer, grupper och organisationer.