Utvecklas med Lasse

Jag jobbar med att skapa positiva bestående förändringar, att skapa resultat helt enkelt. Det finns inget mer värdefullt än att vara delaktig i en människas eller i ett företags utvecklingsprocess.

Mina uppdrag varierar mellan elitidrottare, företag och privatpersoner. Oavsett om det är en individ eller en grupp jag hjälper/coachar, så kommer fokusen att ligga på personlig utveckling hos människor. När det gäller grupper, så jobbar jag både med ” jaget och laget”.

Min roll varierar från uppdrag till uppdrag. Ofta är det att hjälpa till att sortera och ge olika redskap på utvecklingsresan. I sorteringsarbetet utgår jag ifrån tio grundläggande balanser. Dessa kan vara i balans eller obalans. När du skapar din balans så har du tillgång till alla dina resurser. Jag kallar det att bli en hel del. Denna process kan ske hos en individ, grupp eller ett stort företag. Beståndsdelarna är desamma.

Utvecklas på företaget med Lasse

Vill du och ditt företag bli tydliga med en gemensam riktning, en riktning som skapar kraft och energi? Vill ni ta fram gemensamma ramar/värderingar på resan mot målet? Vill ni skaffa konkreta verktyg som kan hjälpa alla på företaget att ta eget ansvar och jobba mot målet? Vill ni utveckla kompetensen att kommunicera, internt och externt?

Anpassade utbildningar

Visionsarbete, missionsarbete, värdegrund, ledarskap, förändringsprocesser, konflikthantering, relationer, mental träning, motivation och kommunikation är exempel på saker jag jobbar med. Det som är gemensamt i dessa processer är kommunikation och förändring. En god kommunikationskompetens är en förutsättning för lyckade förändringsprocesser. Jag  är utbildad i vad kommunikations- och förändrings processer består av. Det ger mig möjlighet att hitta det som gör att saker fungerar, och vad det är som kan hindra utveckling och balans. Det gör också att jag kan genomföra förändringsprocesser på ett precist sätt.

Boka in ett möte med mig och få ett förslag på ett anpassat upplägg för ditt företag. Det kan vara allt från enskilda föreläsningar till djupare förändringsprocesser. Oavsett vad det blir så kommer det göras med seriositet, humor och glädje.

Utvecklas som person med Lasse -Personlig coaching

Vilka mål har du som ger dig kraft, lust och energi?
Vilka värderingar har du som är äkta med dig?
Vilka sanningar har du om dig och livet som hjälper dig och som kanske stjälper dig?
Vad gör du för att komma dit du vill?

När det gäller personlig coaching, så börjar det alltid med en första träff där du får berätta om dig och ditt liv. Vad vill du få ut av vårt samarbete? Hälsa? Prestation? Njutation?  Jag kommer ställa frågor för att verkligen försöka förstå hur din värld ser ut.  När du upplever att jag uppfattat dig rätt, så kommer vi jobba med allt från målsättningar, valda sanningar du har om dig själv och livet, samt konkreta beteendeförändringar som kan behöva göras. Jag jobbar både med samtal, som ofta sker i form av metaforer, och övningar som görs med kroppen. Min erfarenhet från idrotten är att det är endast genom träning som förändring sker. Var beredd på att lägga ner träningstid på din utveckling.