Aktuellt

5-dagarsutbildning i golf och ledarskap

Läs mer här!


Nästa öppna ledarskapsutbildning är planerad till hösten 2021!

Läs mer här!

Nyårsbrev

Är det framgång eller rundgång?

Jag har haft förmånen att vara nära och jobbat tillsammans med många framgångsrika elitidrottsmän och kvinnor under många år. Jag har även fått möjlighet att coacha många människor på ett flertal företag i näringslivet. Det är inspirerande att få träffa och lära sig av alla dessa människor. Inom näringslivet är ofta önskemålet bättre prestation och vägen de flesta önskar är bättre förmåga att samarbeta och fungera som ett lag.  De senaste åren har jag även i coachingsammanhang träffat många ungdomar i åldern 10 – 18 år. Vissa kommer för att få stöd i sin idrottsprestation och andra kommer för att de mår väldigt dåligt. Det kan ta sig i uttryck av att de slutar äta, och att de till och med börjar skära sig själva. Många gånger har dessa ungdomar svårt att sova pga ångest, ofta prestationsrelaterat. Hur kommer det sig att många unga mår så dåligt?

De ungdomar jag träffat uttrycker oftast samma syn på livet och framgång. Framgång är att vara snygg och vältränad. Att vara känd och tjäna mycket pengar. Då duger jag. Oftast är det yttersta tecknet på framgång, att lyckas bli en influencer. Någon som via Instagram påverkar andra och får betalt för att marknadsföra vissa produkter. Är det framgång eller rundgång?

Lyssna på ordet framgång, en gång framåt. Jag vet inte var din gång framåt är och vart den pekar. Min upplevelse är att ordet framgång endast har fått en nyans och saknar en mängd. Jag tror att det behöver förtydligas. Jag kan vara en framgångsrik vän, en framgångsrik partner, en framgångsrik medarbetare, en framgångsrik förälder, en framgångsrik medmänniska och så många fler varianter av framgångsrik än vad många ungdomar får till sig idag. Vad är framgång för dig?

Inom ishockeyn beskrivs ofta de bästa spelarna med tre egenskaper. Den första är att de skapar plats på planen, den andra är att det upplevs som de har mer tid än andra spelare och det tredje är att de gör andra i laget bra. Jag tror det kan fungera likadant i livet. De människor som skapar plats för andra och tar sig tid att lyssna och verkligen bry sig om är de som gör andra bra. Jag tror bieffekten av det är upplevelsen av att bidra och påverka, en annan typ av influencer. Därför vill jag slå ett slag för Facelook istället för Facebook. Facelook betyder att ta sig tid och med alla sinnen möte en annan människa och genuint bry sig om och stötta den andra människan i sin resa. Jag tror att det är när vi upplever att vi är en del av något som är större än oss själva som vi kan få kontakt med vårt egna må bra.

Rundgång är när ljudet går runt istället för framåt, och då skapas ett oljud. Kan det vara så att när vi fokuserar för mycket på oss själva och våra egna liv så skapas rundgång i livet? Vi tror vi går framåt fast vi går runt. Vi behöver helt enkelt någon annans öron för att lyssna på våra egna berättelser och vice versa. Vi behöver få vara en del av ett sammanhang och bidra med det vi har att ge.

Jag tror verkligen på att varje människa ansvarar till stor del för sin egen möjlighet att må bra. Och jag tror att vi behöver ta det ansvaret för att vi med full kraft ska kunna bidra till andra människor. Min gång framåt, som jag och mitt otränade tålamod verkligen behöver träna på 2019, är Facelook. Att möta, och vara där i mötet med andra människor, och skapa platsen och tiden för det, även utanför jobbet. Jag vill skapa kvantitetstid för människor i min närhet, istället för bara kvalitetstid. Vissa saker kan inte effektiviseras och förenklas. De behöver helt enkelt få ta tid. Det blir min övergång till 2020, eller kanske min undergång? Ha ha.

Gott nytt år,

Lasse