Lasse i konditionspodden!

Lyssna på Lasse från ett avsnitt i konditionspodden där han pratar om mental träning!

https://open.spotify.com/episode/7oxwCDzia3KyUkd6k6sxIZ?si=bUftrR-fTAeLZrPMdY49pg

LEDARSKAPSUTBILDNING

För människor som leder sig själva
och andra människor

OM UTBILDNINGEN 

Vad är gemensamma framgångsfaktorer för att lyckas med uppdraget att vara ledare både för sig själv och andra?

Syftet med utbildningen är att ge en djupare förståelse för och kunskap kring ledarskap. Att vara en ledare som tillsammans med sitt team lyckas med att både må och nå toppen. Utbildningen kommer ge dig många praktiska verktyg som du direkt kan ta med dig in i ditt ledarskap.

Utbildningen passar såväl den nye ledaren som den med mer erfarenhet.

INNEHÅLL OCH OMFATTNING

Omfattning: 8 dagar fördelade under perioden oktober till december 2020. Mellan utbildningstillfällena ingår uppgifter att genomföra på sin arbetsplats och i sitt övriga liv, samt 2 individuella coach-tillfällen per deltagare. 

Ämnen:

  • Kommunikation är allt – Kommunikationens ABC
  • Att vara ledare, lyckas med sin uppgift och må bra samtidigt
  • Om intentioner, ramar och beteende
  • Systemisk förståelse
  • Struktur som ökar effektivitet och minskar stress
  • Effektiva möten som fyller sitt syfte
  • Att ge och ta emot sorterad feedback
  • Meningsfulla medarbetarsamtal
  • Konflikthantering

Mer om innehållet i Ledarskapsutbildningen:

Kommunikation är allt – Kommunikationens ABC

Syftet är att inspirera, väcka insikter och öka förståelsen för vad kommunikation är och hur din kommunikation påverkar dig själv och andra. Den största resursen i alla organisationer är människorna som jobbar där. Genom god kompetens inom kommunikation så frigörs den resursen.

Det blir enklare att uppnå önskade mål och tillstånd genom ökad medvetenhet och kunskap om kommunikation. Många missförstånd och konflikter kan undvikas. 

Om intentioner, ramar och beteende – en systemisk förståelse

Alla delar i livet hör samman och allt påverkar oss. Innehållet i utbildningen bidrar till en ökad förståelse för att alla människor och varje situation är unik. Detta behöver vi ha uppmärksamhet på när vi leder andra människor. Det handlar bland annat om att bli tydlig med:

Vad är syftet med det vi gör?

Vilka miljöer och arbetssätt bidrar till kraft och effektivitet?

Vilka föreställningar om mig själv, andra, livet och ledarskap hjälper och vilka hindrar mig och andra att utvecklas?

Agerar jag i samstämmighet med den riktning jag vill leda mig och andra?

Vad behövs för att få alla delar i ett system att fungera tillsammans?

Struktur som ökar effektivitet och minskar stress

Minska stress, öka effektivitet och må bättre genom att skapa en struktur som hjälper dig och andra att göra rätt saker, vid rätt tillfälle och med ett medvetet fokus. Många av oss har en fullproppad agenda, en lång att-göra-lista, en mailbox som aldrig är tom, en telefon som går varm. Och i tillägg till det så har vi ett privatliv som vi också vill hinna med och må bra i.

Genom några enkla justeringar i ditt arbetssätt kan stora positiva förändringar ske. Både för dig och dem i din närhet.

Effektiva möten som fyller sitt syfte

Du får verktyg till att planera, genomföra och följa upp effektiva möten.

Vi tar utgångspunkt i frågeställningar som: syfte med möte, tydlig ramsättning, rätt personer på plats, att hålla sig till mötesagenda, ansvarsfördelning och uppföljning.

Att ge och ta emot sorterad feedback

Feedback ska kunna bidra till nyttig och värdefull utveckling och förbättring – annars är det inte värt att ge eller ta emot feedback.

Vi tränar på att utgå ifrån vad vi faktiskt har sett och hört av den som vi ska ge feedback till, syfte och ramsättning av den genomförda aktiviteten, istället för att ta utgångspunkt i tolkningar, i en specifik metod eller modell. När feedback är en fungerande och uppskattad aktivitet så är vår erfarenhet att det sker positiv utveckling både i individen och i organisationen.

Konflikthantering, meningsfulla medarbetarsamtal och dagligt värderingsstyrt ledarskap

När vi lagt grunden inom alla områden som är beskrivna ovanför, så kommer du enklare kunna hantera alla tänkbara situationer som ledare. Vi kommer bland annat att träna på konflikthantering, medarbetarsamtal och dagligt ledarskap med utgångspunkt i en systemisk förståelse. Att ställa rätt frågor och agera i linje med det vi önskar uppnå för att både må och prestera på topp!

VÅR PEDAGOGIK

För att ge förutsättning till ett effektivt lärande så varierar vi våra pedagogiska aktivitetsramar under utbildningen. Några exempel på aktiviteter är föreläsningar, demonstrationer, analys/filtrering, träning med handledning, erfarenhetsutbyte och reflektion.

KURSLEDNING/utbildare/föreläsare

MG_4613-2

Lasse Evertsson

Ledare för denna utbildning är Lasse Evertsson som har mångårig erfarenhet av coaching och ledarskap inom näringslivet och elitidrottsvärlden.

Gästföreläsare om framtidens ledarskap

Eva

Eva Hansdotter

Eva är sedan 2014  HR- och organisationsutvecklingsdirektör på Stena AB. Innan dess arbetade hon som Senior Vice President Human Resources and Sustainability på SKF. Eva brinner för frågan om vad det är som kommer att krävas av framtidens ledare.

Conny

Conny Bergström

Conny är CEO på Volvofinans Bank sedan 2013. Innan dess jobbade han som Managing Director på Bilia Cars Sweden. Conny är mycket intresserad av ledarskap och involverad i digitaliseringen av bilbranschen.

DATUM, UPPLÄGG OCH PLATS

Nästa kurs är planerad till hösten 2021. Datum kommer inom kort. (201222)

Vid intresse maila direkt till Lasse.

PRIS

30 000 kr, exkl moms.

ANMÄLAN

Skicka din anmälning till: lasse@peleva.se